gototopgototop

เมนู MENU

วิสัยทัศน์

      เรียนรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
คืนป่าให้แผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

Written on 06 ตุลาคม 2018, 01.47 by admin
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

ประมวลภาพกิจกรรม

news_show
activity_show
แหล่งท่องเที่ยว