gototopgototop

เมนู MENU

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวโหลด

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

Written on 06 ตุลาคม 2018, 01.47 by admin
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

ประมวลภาพกิจกรรม

news_show
activity_show
แหล่งท่องเที่ยว